Tarieven

Advocatenkantoor Weteringkade biedt rechtshulp aan cliënten die voor gefinancierde rechtshulp in aanmerking komen.
Of u als rechtshulpzoekende van de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtshulp krijgt en wat in dat geval uw eigen bijdrage is, hangt af van uw inkomen en vermogen.
Een actueel overzicht van de regels en vermogensbedragen welke de overheid hanteert voor gefinancierde rechtsbijstand vindt u op de website van de Raad voor Rechtsbijstand: www.rvr.org.

Indien u voor een toevoeging in aanmerking komt, wordt tevens het griffierecht gereduceerd (het aan de rechterlijke instantie te betalen bedrag voor het aanbrengen/voeren van een procedure) en zal de deurwaarder veelal kosteloos optreden. Vraag op het kantoor naar de mogelijkheden voor een toevoeging.

Het basisuurtarief van de advocaten bedraagt in beginsel €190,00, exclusief B.T.W.

De hoogte van het te hanteren uurtarief is afhankelijk van:

  • het belang
  • de spoedeisendheid
  • de draagkracht van de cliënt c.q. opdrachtgever, op grond waarvan een lager of hoger tarief kan worden overeengekomen

Indien uw zaak zich daarvoor leent, kan ook rechtsbijstand worden verleend voor een vooraf af te spreken vast bedrag (fixed fee).