Sociaal zekerheidsrecht

De regelgeving die betrekking heeft op de gevolgen van werkloosheid,

arbeidsongeschiktheid, kosten van ziekte en verpleging, ouderdom, het overlijden van partner of ouder en het krijgen van kinderen. Uw uitkering kan door bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of de SVB worden ingetrokken, teruggevorderd of u kunt een boete krijgen. Daarbij kan het bijvoorbeeld om de volgende uitkeringen gaan:

  • ziektewet
  • wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)
  • participatiewet (bijstandsuitkering)
  • wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
  • werkeloosheidswet (WW-uitkering)
  • wet studiefinanciering
  • algemene ouderdomswet (AOW)