Jeugdrecht

De regelingen die van toepassing zijn op minderjarigen. Het kan gaan om geschillen met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • ondertoezichtstelling van minderjarigen
  • uithuisplaatsing van minderjarigen