Bestuursrecht

De relatie tussen burgers en de overheid wordt gereguleerd door het bestuurs(proces)recht. Verschillende rechtsgebieden komen hierbij samen zoals bijvoorbeeld het sociale zekerheidsrecht en sociale voorzieningen, zaken in het kader van de wet maatschappelijke ondersteuning en verwijderingsprocedures minderjarigen van scholen,

  • bezwaar en beroep tegen beslissingen van diverse overheidsinstanties, bijvoorbeeld de gemeenten, belastingdienst en DUO
  • urgentie woningzaken
  • wet gemeentelijke schuldhulpverlening
  • verwijderingsprocedure leerlingen bij de Geschillen Commissie Passend Onderwijs